Page 234 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 234

Hoofdstuk 5
armoedebeleid-conferentie, waaronder ook veel gemeenten met een eigen sociale dienst.218
Er zijn in de casussen kortom geen aanwijzingen gevonden dat de samen- werking enig effect van betekenis heeft gehad op de mate van participatieve democratie, noch ten voordele noch ten nadele.
5.4.3 Conclusie
Als er sprake zou zijn van een effect op de zorg van de overheid dan zou een verandering in de tevredenheid over die zorg bij de cliënten worden verwacht. Gemeten aan de tevredenheid van cliënten wordt echter geen effect van de samenwerking gevonden.
Gemeten aan het oordeel van de maatschappelijke organisaties die vertegenwoordigd zijn in de cliëntenraden wordt evenmin een effect vastgesteld. Zij stellen immers dat het hun achterban niets uitmaakt hoe de sociale dienst is georganiseerd. Wel zien de vertegenwoordigers van deze maatschappelijke organisaties zelf wel de intergemeentelijke samenwerking als verbetering.
Gemeten aan de verschuiving van de mate van burgerparticipatie wordt evenmin een effect gevonden.
218 Een zoekopdracht op Google beperkt tot Nederland naar de term ‘armoedeconferentie gemeente’ levert 3.910 resultaten. Wij treffen binnen de eerste vijftig resultaten armoedeconferenties aan van de gemeenten Lelystad, Oldebroek, Houten, Capelle aan den IJssel, Elburg, Bedum, Emmen, Gemert-Bakel, Amsterdam, Schiedam, Hoogeveen, Winsum, Wezep, Delft, Sittard-Geleen, Heerlen, Nijmegen, Zwolle, Vlaardingen, Schagen, Barendrecht, Venlo, Ridderkerk en Maasbracht. De armoedeconferentie van de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek staat ook bij deze zoekresultaten.
232


   232   233   234   235   236