Page 15 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 15

Mijn dank gaat uit naar Arthur en Linze die mij op de lange tocht hebben bijgestaan en mij telkens weer prikkelden om dieper te kijken en scherper te formuleren. Kees ben ik dankbaar voor zijn bereidheid om zo laat op deze rijdende trein te springen, zodat ondanks formele obstakels deze reis toch tot een goed einde kon worden gebracht. Geert, dank voor je stimulans om aan de reis te beginnen. Mijn collegae bij Leeuwendaal en mijn vrienden uit het dispuutje en daarbuiten hebben mij onderweg geholpen door te zetten, door mij regelmatig te confronteren met de vraag hoe ver ik nu eigenlijk met mijn promotieproject was. Mijn collegae hebben mij bovendien geholpen aan onderzoeksgegevens. Saskia, dank voor je kritische taaltoets. En Monique dank voor het opsporen van de laatste tekstuele foutjes. Merci à mes amis d’EUROPA qui étaient une source d’inspiration. Brid and Allison, thank you for your help correcting my summary. Dank ook aan de bestuurders, raadsleden, managers, medewerkers en andere betrokkenen bij de door mij onderzochte casusorganisaties. Ten slotte bedank ik mijn ouders, kinderen en Monique voor hun liefde en steun.
13


   13   14   15   16   17