Page 135 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 135

Begin 2003 is een basisdocument opgesteld waarin de doelen zijn terug- gebracht tot vermindering van kwetsbaarheid, vergroting van doelmatigheid en optimalisatie van de dienstverlening.60 Bovendien is in het basisdocument behoud van beleidsvrijheid en autonome ruimte voor de deelnemende gemeenten als randvoorwaarde opgenomen.
Op 18 februari 2003 hebben de colleges van Schijndel en Veghel hun intentie tot samenwerking uitgesproken en daarbij bevestigd dat vermindering van kwetsbaarheid, toename van doelmatigheid en optimale dienstverlening onder de voorwaarde van behoud van eigen beleidsvrijheid centraal stonden.61 Op 13 juni 2003 laat het college van Sint-Michielsgestel weten dat het zich bij het samenwerkingsinitiatief wil aansluiten.62 Bij de besluitvorming in de raden medio 2004 worden dezelfde doelen en randvoorwaarden opnieuw bevestigd.63
4.2 INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST BOLLENSTREEK
De Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek is een gemeenschappelijke 4 regeling van vijf gemeenten: Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout
en Teylingen. (Bij aanvang waren de gemeenten Sassenheim en Warmond
aangesloten, die per 1 januari 2006 zijn opgegaan in de fusiegemeente
Teylingen.) De Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek is op 1 juni 2002 van start gegaan. Noordwijk is per 1 januari 2008 aangesloten. De Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek is gevestigd in Lisse. De intergemeentelijke sociale dienst bedient een gebied met ruim 120.000 inwoners en heeft een personeelsbestand van 74 formatieplaatsen (2011).
Al vanaf 1995 worden in de Duin- en Bollenstreek ambtelijk verkennende gesprekken gevoerd over mogelijke samenwerking.64 Dit leidt eind 1996 tot het initiatief om met de noordelijke zeven Duin- en Bollenstreekgemeenten
60 Meerding, A.E. & Verheijen, M.L. (januari 2003). Beslisdocument Samenwerking op het gebied van sociale zaken door de gemeenten Boekel, Schijndel en Veghel.
61 B&W Schijndel. (18 februari 2003). Raadsvoorstel. Het uitspreken van de intentie om met de gemeente Veghel samen te werken in een intergemeentelijke sociale dienst. Schijndel; B&W Veghel. (12 februari 2003). Raadsvoorstel. In principe instemmen tot oprichting ISD. Veghel
62 B&W Sint-Michielsgestel. (13 juni 2003). Samenwerking sociale zaken. (brief aan B&W van de gemeente Schijndel). Sint-Michielsgestel
63 Verslagen raadsvergaderingen: Gemeente Veghel, 7 en 8 juli 2004; Gemeente Schijndel, 15 juli 2004; Gemeente Sint Michielsgestel, 15 juli 2004
64 Maasdam, L.A. & De Vries, H.W. (18 mei 1995). Kort verslag van overleg tussen de gemeentesecretarissen van Hillegom en Lisse over mogelijke samenwerking van de twee gemeenten. Lisse
DRIE CASUSSEN
133


   133   134   135   136   137