Page 134 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 134

Hoofdstuk 4
gemeente, behoud van de gemeentelijke identiteit en inzicht in kosten en baten.55
Als in oktober 2002 alle deelrapporten ter voorbereiding van een intergemeentelijke sociale dienst klaar zijn worden in de oplegnotitie nog altijd dezelfde aanleidingen en doelen genoemd. Nieuw is het expliciet noemen van krapte op de arbeidsmarkt. De randvoorwaarden worden hier niet meer genoemd. 56
De oorspronkelijke gemeenschappelijke regeling van begint met de overweging:
dat de gemeenten besloten hebben door middel van samenwerking de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, de kwetsbaarheid te verminderen, een brede en regionale beleidsvoorbereiding te verkrijgen en de efficiency te verhogen, en daartoe een intergemeentelijke sociale dienst op te richten.57
In de gemeenschappelijke regeling van 2008 worden nog drie doelen genoemd: verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening, vermindering van de kwetsbaarheid van de afzonderlijke uitvoeringsorganisaties en een efficiëntere uitvoering.58 Het belang van regionale beleidsvoorbereiding, dat in 2003 nog één van de vier nagestreefde belangen was, komt hier niet meer terug.
4.1.3 Optimisd
In de startnotitie voor Optimisd van 2002 zijn voor het eerst doelstellingen voor de samenwerking geformuleerd, namelijk verbetering van de dienstverlening voor de klant, verbetering van kwaliteit en vermindering van personele kwetsbaarheid voor de besturen en nieuwe carrièreperspectieven en mogelijkheden voor de medewerkers.59
55
56 57
58 59
PONS. (april 2001). De realisering van een intergemeentelijke sociale dienst Voorne Putten en Rozenburg en een mogelijke ontwikkeling naar een samenhangende uitvoering van de sociale zekerheid op lokaal en regionaal niveau. ‘De sprong naar het vergezicht’, versie 2.0.
Parker Brady Consultancy. (4 oktober 2002). Notitie ISD VPR. Hellevoetsluis Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten-Rozenburg. (3 september 2003).
Gemeenschappelijke regeling. ISD Voorne-Putten-Rozenburg. Bernisse, Brielle, Rozenburg, voorblad
Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek. (12 juli 2007). Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke sociale dienst Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. Lisse, artikel 4, lid 1
Straatman, J. (18 februari 2002). Bestuursopdracht / Startnotitie samenwerking sociale zaken van de gemeenten Boekel, Schijndel en Veghel.
132


   132   133   134   135   136