Page 122 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 122

Hoofdstuk 3
hebben elk van hun eigen interview het verslag ontvangen met het verzoek eventuele onjuistheden te corrigeren. De meeste geïnterviewden hebben op het concept gereageerd en eventuele onjuistheden of omissies zijn verwerkt.
Kwantitatieve informatie
De operationalisering van de kenmerken van de vier perspectieven vraagt zowel om kwalitatieve als kwantitatieve informatie, afhankelijk van de gekozen indicatoren. De benodigde informatie volgde uit de operationalisering, die verderop in dit hoofdstuk per perspectief, kenmerk en indicator wordt toegelicht. De traceerbaarheid van de oorspronkelijke data is belangrijk (Van Thiel, 2007; Boeije, 2009). Wij verantwoorden hier onze bronnen.
Een belangrijke bron van kwantitatieve gegevens waren de jaarrekeningen van de drie samenwerkingsverbanden. Doordat deze volgens een vast stramien zijn opgezet, zijn de gegevens tussen de jaren goed vergelijkbaar. De rekeningen zijn door een accountant gecontroleerd. Al met al is de objectiviteit en betrouwbaarheid van deze data relatief hoog.
Op diverse indicatoren zijn kwantitatieve vergelijkingen gemaakt met andere sociale diensten. Deze zijn voor het grootste deel ontleend uit data van het Centraal bureau voor de statistiek. Ook deze data hebben een relatief hoge objectiviteit en betrouwbaarheid. De data zijn gecombineerd en bewerkt in eigen Excel-bestanden, die ter verificatie zijn bewaard. Bovendien zijn de oorspronkelijke datasets via cbs.statline te raadplegen. Bij de behandeling verderop van de indicatoren wordt toegelicht op welke wijze de data zijn geselecteerd en geordend.
Voor de indicatoren ‘aantal juridische procedures’ en ‘percentage gegrondverklaringen in bezwaar en beroep’ (waarover verderop meer) zijn kwantitatieve gegevens door middel van een WOB-verzoek36 bij gemeenten opgevraagd.37 De meeste gemeenten hebben jaarverslagen van hun bezwaren met daarin de gevraagde cijfers aangeleverd. Ook zijn enkele cijferoverzichten
36 Wet Openbaarheid Bestuur
37 Een eerder verzoek dat niet als WOB verzoek was geformuleerd leidde tot minimale respons. Meestal kwam er geheel geen antwoord en als er al antwoord kwam dan was dit een mededeling dat de gemeente niet zou meewerken.
120


   120   121   122   123   124