Page 149 - Imaging of Osteoarthritis and Rheumatoid Arthritis in Hand Joints
P. 149

 Dankwoord
Na vele jaren kan ik dan eindelijk ook mijn dankwoord schrijven. Een heleboel mensen hebben mij direct en indirect geholpen om tot dit proefschrift te komen. De onderstaande personen wil ik hierbij in het bijzonder bedanken.
Mijn promotoren, prof. Hazes en prof. Krestin. Beste Mieke, bedankt voor je begeleiding. Vooral in de laatste jaren zag ik meestal uit naar onze afspraken, omdat ik ondertussen had geleerd dat ik daarna weer vol inspiratie zou zitten. Jij hebt me vooral geleerd niet te denken over knelpunten of onmogelijkheden, maar over uitdagingen die je kunt overwinnen. Beste professor Krestin, bedankt voor de mogelijkheid dat ik al meerdere jaren bij de huidige afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde in het Erasmus MC kon werken. Als promovendus, aios en nu als fellow.
Mijn co-promotoren, dr. Jolanda Luime en dr. Ruud Selles. Jolanda, bedankt voor je begeleiding dit gehele traject. Al tijdens de sollicitatieprocedure begon deze begeleiding, wat voortduurde tot bijna aan deze dag. Veel heb ik van je geleerd qua studieopzet, analyses en het echt leren lezen van artikelen. Bedankt dat je ook na je functie in het Erasmus MC nog veel tijd in mijn onderzoek hebt willen steken, soms volgens mij op vrij onhandige locaties en tijden. Beste Ruud, meermaal tijdens dit traject heb je, als ik de voortgang even wat minder zag zitten, met net de juiste (kleine) hulp in de goede richting, me het licht weer laten zien, zodat ik met goede moed weer verder kon werken. Bedankt hiervoor.
De leden van de promotiecommisie. Prof. Verhaar en prof. Stam, bedankt voor het beoordelen van mijn proefschrift. Prof. Maas, 11 jaar geleden is mijn interesse in de radiologie gewekt tijdens een keuze-coschap onder uw hoede. Het doet me dan ook deugd dat u onderdeel wou zijn van de leescommissie en bij mijn promotie aanwezig bent. Uiteraard wil ik ook de overige leden van de promotiecommissie hartelijk bedanken voor hun komst naar de plechtigheid.
Galied Muradin. Zowel tijdens mijn onderzoeksperiode, als tijdens mijn A opleiding heb ik erg veel van je geleerd. In de praktijk was je tijdens mijn
onderzoek eigenlijk de derde dagelijks begeleider. Je hebt enorm veel werk
147   147   148   149   150   151