Page 137 - Imaging of Osteoarthritis and Rheumatoid Arthritis in Hand Joints
P. 137

 Nederlandse samenvatting
Artrose en reumatoïde artritis (RA) zijn twee verschillende gewrichtsziekten die veel voorkomen in de westerse wereld en vaak leiden tot pijn en functieverlies in onder andere de handen. Dit proefschrift richt zich op het verbeteren van de kennis over het detecteren van RA en artrose in handgewrichten met radiologische afbeeldingstechnieken.
Hoofdstuk 1 introduceert de ziekten artrose en reumatoide artritis en gaat in op de zichtbare veranderingen in het gewricht. Daarnaast worden de verschillende radiologische technieken beschreven, en de gewrichtsveranderingen van artrose en RA die hiermee gedetecteerd kunnen worden. Als laatste wordt de huidige rol van de radiologische beeldvorming bij deze ziekten beschreven, leidend tot de doelstellingen van dit proefschrift:
(I) Het bepalen van de constructvaliditeit en betrouwbaarheid van het direct afbeelden van kraakbeen met MRI in handartrose; (II) onderzoeken of CT meer en betrouwbaarder duimbasis artrose kan detecteren dan de standaard röntgenopname; (III) Het bepalen van de constructvaliditeit van lage veldsterkte MRI in patienten met vroege artritis.
De standaard en veel onderzochte methode om handartrose af te beelden is
de normale röntgenfoto. In hoofdstuk 2 is de beschikbare literatuur over het
afbeelden van handartrose met andere beeldvormingstechnieken systematisch uiteengezet. Hierbij is voornamelijk gelet op de validiteit, betrouwbaarheid
en responsiviteit van de beeldvormingstechnieken. Er bleken geen geschikte publicaties over CT te zijn. The beschikbare literatuur over MRI en echo liet
zien dat beide methoden veelbelovend lijken voor zowel vroege detectie van handartrose als voor het gebruik in toekomstige klinische studies. Er is echter 8 nog wel verder onderzoek nodig naar betere scoringsmethoden voor echo en
MRI, meer onderzoek naar de betrouwbaarheid van MRI en meer onderzoek naar de responsiviteit van zowel MRI als echo.
De chirurgische techniek die gebruikt kan worden voor de behandeling van ernstige artrose van het eerste carpometacarpale (CMC1) gewricht wordt beïnvloed door de aan- of afwezigheid van artrose in het naastgelegen
135   135   136   137   138   139