Page 4 - Synthesis of Functional Nanoparticles Using an Atmospheric Pressure Microplasma Process - LiangLiang Lin
P. 4

Dit proefschrift is goedgekeurd door de promotoren en de samenstelling van de promotiecommissie is als volgt:
voorzitter: promotor: co-supervisor:
leden:
prof.dr.ir. E. J. M. Hensen
prof.dr. V. Hessel
dr. S. Starostine (Fujifilm Manufacturing Europe) dr. Q. Wang (Sitech Services BV)
prof.dr.ir. G.J. van Rooij
prof.dr.ir. L. Lefferts (Université Twente) prof.dr.rer.nat.habil. R. Brandenburg (Universität Rostock) dr. E.C. Neyts (Universiteit Antwerpen)
dr. R.A.H. Engeln
Het onderzoek of ontwerp dat in dit proefschrift wordt beschreven is uitgevoerd in overeenstemming met de TU/e Gedragscode Wetenschapsbeoefening.

   2   3   4   5   6