Page 3 - Synthesis of Functional Nanoparticles Using an Atmospheric Pressure Microplasma Process - LiangLiang Lin
P. 3

Synthesis of Functional Nanoparticles Using an Atmospheric Pressure Microplasma Process
PROEFSCHRIFT
ter verkrijging van de graad van doctor aan de Technische Universiteit Eindhoven, op gezag van de rector magnificus prof.dr.ir. F.P.T. Baaijens,
voor een commissie aangewezen door het College voor Promoties, in het openbaar te verdedigen op woensdag 19 september 2018 om 13:30 uur
door
LiangLiang Lin
geboren te Zhejiang, China
   1   2   3   4   5