Page 241 - Ultrasonography in Prehospital and Emergency Medicine - Rein Ketelaars
P. 241

                 Dankwoord
De afgelopen jaren ben ik er wel achter gekomen: een proefschrift schrijf je niet in je eentje. De samenwerking met velen is essentieel gebleken bij de totstandkoming van dit boekje. Het is vandaar dat ik iedereen die hieraan op zijn of haar eigen manier heeft bijgedragen oprecht en zeer hartelijk wil bedanken. Mocht ik toch nog iemand vergeten: dankjewel, je hulp was niet in woorden uit te drukken! Enkele mensen wil ik in het bijzonder bedanken.
Prof. dr. Scheffer, beste Gert Jan, hartelijk dank dat je me hebt opgenomen in je staf en dat je me de mogelijkheid hebt geboden om me tijdens mijn anesthesiologische loopbaan bezig te houden met het onderzoek dat heeft geleid tot dit proefschrift. Dank voor de vrijheid, de ondersteuning en het in mij gestelde vertrouwen. Op momenten dat ik bijna de moed verlo- ren was, heb je me geholpen om het onderzoek op de eerste plaats te zetten. Dank daarvoor.
Dr. Hoogerwerf, beste Nico, op vrijdag 13 november 2009 zaten wij voor het eerst bij elkaar om de eerste stappen in mijn wetenschappelijke carrière binnen het Nijmeegse Mobiel Me- disch Team (MMT) vorm te geven. Sindsdien heb je me geholpen met het onderzoek en mijn ontwikkeling tot medisch specialist. Je hebt me de mogelijkheid geboden om aansluitend aan een verdiepingsstage urgentieanesthesiologie als MMT-arts aan de slag te gaan. Wat een unieke kans! Je supersnelle reactie op mailtjes en het tempo waarmee ik gecorrigeerde ma- nuscripten terugkreeg doet me vermoeden dat je echt alleen maar met werken bezig bent. Het zorgde ervoor dat ik direct weer verder kon. Bedankt!
Dr. Van Geffen, beste Geert-Jan, jij hebt me door de jaren heen op je prettig positieve wij- ze gesteund en hebt altijd vertrouwen gehouden in mijn wetenschappelijke activiteiten. Ik ben je erg dankbaar voor je onbegrensde enthousiasme en creatieve ideeën. Vooral je can-do mentaliteit is voor mij een inspiratie. Dank voor je begeleiding en snelle nakijken van schrijf- werkjes.
Prof. dr. Edwards, prof. dr. De Kleuver, dr. Brink, prof. dr. Hoff en dr. De Leeuw, veel dank voor de kritische beoordeling van het manuscript en de goedkeuring hiervan.
Gabby Reijnders, ruim een jaar lang zijn we druk in de weer geweest met het in kaart bren- gen van de literatuur over prehospitale echografie. Je motivatie en je drive om het project op de rails te houden waren erg waardevol. Bedankt voor je hulp.
Jasper Holtslag, jouw energie en doorzettingsvermogen is ook niet van de lucht. Dank voor je kritische blik en de inspirerende wetenschappelijke stage met een mooi artikel als resultaat.
Dankwoord 239
  12
 
   239   240   241   242   243