Page 321 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 321

B INTERVIEWS
Per casusorganisatie is met een aantal bij de intergemeentelijke sociale dienst betrokken personen een interview gehouden. Elk interview had deels een open karakter en heeft deels plaatsgevonden aan de hand van een checklist. Met sommige informanten heeft een tweede interview plaatsgevonden. De geïnterviewden hebben een gespreksverslag ontvangen met het verzoek eventuele onjuistheden te corrigeren. Wanneer geinterviewden letterlijk zijn geciteerd is het citaat ter verificatie aan betrokkene voorgelegd.
INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST BOLLENSTREEK
• Asselt, M.M. van, Onderzoeker APE
• Blonk, B., Raadsgriffier gemeente Lisse/ ten tijde van de oprichting
Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek Sectorhoofd Welzijn gemeente Lisse en als lid projectgroep betrokken bij de voorbereiding van de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek
• De Haas, B.J.M., Wethouder samenleving gemeente Noordwijkerhout / tot 2002 raadslid/ vanaf mei 2002 wethouder samenleving/ lid Dagelijks bestuur Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek van juni 2002 tot oktober 2006
• De Roon, A.D., Wethouder sociale zaken, zorg en welzijn, cultuur en sport gemeente Lisse / van 1994 – 1998 raadslid/ vanaf mei 2002 wethouder sociale zaken, zorg en welzijn, cultuur en sport/ voorzitter Dagelijks bestuur Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek van juni 2002 tot oktober 2006
• Hellemans-Tobback, F., Voorzitter Wmo-Platform Noordwijk (vanaf 2009) / vanaf 2006 – 2009 lid van het Wmo-platform uit de katholieke ouderenbond / daarvoor lid van de Raad voor Welzijn en Zorg voor Noordwijk
• Huibers, M., Lid Wmo-adviesplatform Hillegom / voormalig Coördinator Lokaal Loket Hillegom
• Hylkema, G., Voorzitter Wmo-adviesplatform sinds 2007
• Isebia, N.D.M., Plaatsvervangend voorzitter cliëntenraad Intergemeentelijke
sociale dienst Bollenstreek (vanaf 2009)
• Nulkes, S. Lid Wmo-adviesorgaan Noordwijk
• Seiffers, F.R., Controller Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek
319


   319   320   321   322   323