Page 318 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 318

• Van der Linden, C.A.C. (6 maart 2003). Advies Intergemeentelijke sociale dienst. Bernisse
• Van der Linden, C.A.C. (23 augustus 2004). advies inzake 1 entiteit. Brielle
• Van der Linden, C.A.C. (februari 2005). Notitie uitbreiding ISD met Westvoorne. Brielle
• Van der Linden, C.A.C. (4 augustus 2005). Notitie aan de raad m.b.t. uitbreiding ISD, 4. Brielle
• Van Meggelen, F. (23 juni 1999) Samenwerking sociale diensten VOPR. Spijkenisse
• Wajer, S. (december 2009). Tevredenheid WWB-klanten 2009 ISD Voorne-Putten-Rozenburg, Den Haag: SGBO
OPTIMISD
• B&W Schijndel. (18 februari 2003). Raadsvoorstel. Het uitspreken van de intentie om met de gemeente Veghel samen te werken in een intergemeentelijke sociale dienst. Schijndel
• B&W Sint-Michielsgestel. (13 juni 2003). Samenwerking sociale zaken. (brief aan B&W van de gemeente Schijndel). Sint-Michielsgestel
• B&W Veghel. (12 februari 2003). Raadsvoorstel. In principe instemmen tot oprichting ISD. Veghel
• Bottenberg, D.B. & Van Eekert, P.M. (juli 2006). Rekenkameronderzoek uitstroombevordering. Leusden: BMC
• Gemeente Schijndel. (27 juni 2003). Advies aan B&W. Instemmen met deelname St. Michielsgestel aan ISD. Schijndel
• Gemeente Schijndel. (7 oktober 2003). Advies aan B&W. Instemmen met deelname St. Michielsgestel aan ISD met aanvullende voorwaarden. Schijndel
• Gemeente Veghel. (28 maart 2000). Advies aan B&W. Instemming met notitie samenwerking soza Boekel, Landard, Uden, Veghel. Veghel
• Jonker, K. (augustus 2007).Tevredenheid WWB-Klanten ISD Optimisd. Den Haag: SGBO
• Kuijpers, S.A. (12 februari 2003). Regionale samenwerking sociale zaken. Veghel
316


   316   317   318   319   320