Page 310 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 310

A DOCUMENTEN
Voor de drie casussen zijn bestudeerd:
• De verslagen van de raadsvergaderingen van alle deelnemende
gemeenten over de onderzoeksperiode.
• De verslagen van het algemeen en dagelijks bestuur van de gemeen-
schappelijke regelingen over de onderzoeksperiode.
• De begrotingen, jaarrekeningen en jaarverslagen van de gemeen-
schappelijke regelingen over de onderzoeksperiode.
Daarnaast zijn uiteenlopende documenten per casus geraadpleegd, veelal uit het archief van de gemeenschappelijke regeling of van de deelnemende gemeenten. Bij alle deelnemende gemeenten heeft archiefonderzoek plaats- gevonden. Uitsluitend documenten waar in de tekst naar wordt verwezen zijn in onderstaand overzicht opgenomen.
INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST BOLLENSTREEK
• Atos consulting. (3 mei 2006). Positionering Sociale Dienst Noordwijk. Utrecht
• B&W Noordwijk. (19 april 2006). Noordwijk in Balans, Coalitieakkoord 2006-2010. Noordwijk
• B&W Noordwijkerhout. (3 maart 2011). Advies aan de raad. Noordwijkerhout
• B&W Voorhout. (19 februari 1998). Onderzoek naar samenwerking backoffice sociale zaken, Voorhout
• BMC. (mei 2000). Houtskoolschets Samenwerking ‘Sociale zaken’ in de Duin en Bollenstreek, 2e concept, Leusden
• BMC. (2 augustus 2000). Info-bulletin ‘SoZa-samen Duin en Bollenstreek’. Leusden
• BMC. (2001). Formatiecalculatie en organigram. Leusden
• Coalitie Noordwijk. (21 april 2010). Het nieuwe gezicht van Noordwijk. ‘Het Zonne-akkoord in regentijd’. Coalitieakkoord 2010 – 2014. Noordwijk
• Commissie Onderzoek Gemeentefinanciën Noordwijkerhout. (september 2005). Rapport Commissie Onderzoek Gemeentefinanciën. Onderzoeksjaar 2004-2005. Intergemeentelijke Sociale Dienst.
Noordwijkerhout
308


   308   309   310   311   312