Page 301 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 301

Commissie Van Rhijn. (1945). Sociale zekerheid. Deel II. Den Haag, Nederland: Landsdrukkerij.
Crick, B. (1964). In defense of politics. (Rev. ed.). London, England: Penguin Books.
De Goede, M., Boeije, H. & ’t Hart, H. (2009). Het onderzoeksplan. In H. Boeije, H. ’t Hart & J. Hox (Red.), Onderzoeksmethoden (pp. 37-63). (8e ed). Den Haag, Nederland: Boom.
De Jong, H.M. (1987). Gemeentelijke overhead, schaalverandering en rechtsstaat. In T.P.W.M. van der Krogt, P.B. Boorsma, J.W. van Deth, & D.W.P. Ruiters (Red.), Big is beautiful? Schaalveranderingen in overheid en samenleving (pp. 73-92). Den Haag, Nederland: VUGA.
De Koster, Y. (2015, oktober 25). Ambtelijke fusie: hit of shit. Samenvoegen ambtelijke diensten wint aan populariteit. Binnenlands Bestuur, 16-19.
De Swaan, A. (1988). In care of the state. Health care, education and welfare in Europe and the USA in the modern era. New York, NY: Oxford university press.
Den Hoed, P., & Schouten, S. (2010). ‘De publieke zaak wil publiek worden behandeld’: een blik op de ontwikkeling van het openbaar bestuur in Nederland sinds 1848. In H. Dijstelbloem, P. den Hoed, J.W. Holtslag, & S. Schouten (Red.), Het gezicht van de publieke zaak. Openbaar bestuur onder ogen (pp. 55-104). Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Amsterdam, Nederland: Amsterdam University Press.
Denters, S.A.H. & De Jong, H.M. (1996). De leer van het binnenlands bestuur. In Derksen W. & Salet, WG.M. (Eds.) Bouwen aan het binnenlands bestuur. (pp. 13-115). Den Haag, Nederland: SDU.
Denters, S.A.H., Goldsmith, M., Ladner, A., Mouritzen, P.E. & Rose, L.E. (Eds.). (2014). Size and local democracy. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
Denters, S.A.H., Heffen, O., & De Jong, H.M. (1999). An American perestroika in Dutch cities? Urban policy in the Netherlands at the end of the millennium. Public Administration, 77, 837-853.
Derksen, W. (1987). De bestuurskracht van gemeenten en de ideale schaal. In T.P.W.M. van der Krogt, P.B. Boorsma, J.W. van Deth, & D.W.P. Ruiters (Red.), Big is beautiful? Schaalveranderingen in overheid en samenleving (pp. 63-71). Den Haag, Nederland: VUGA.
Derksen, W. (1992). De gemeente als gemeenschap. Naar een nieuw lokaal bestuur. Den Haag, Nederland: VUGA.
Derksen, W. (1996). De bijstandswet en de leer van het binnenlands bestuur. In W. Derksen, & W.G.M. Salet (Red.), Bouwen aan het binnenlands bestuur (pp. 215-228). Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Den Haag, Nederland: SDU.
Derksen, W. (1996). Inleiding. In W. Derksen, & W.G.M. Salet (Red.), Bouwen aan het binnenlands bestuur (pp. 7-11). Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Den Haag, Nederland: SDU.
Derksen W. (2013, juli). Wat kan de wetenschap Ronald Plasterk leren over bestuurlijke reorganisatie. In Kenniskamer. Modernisering van de bestuurlijke inrichting (pp 16-26). Den Haag, Nederland: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Geraadpleegd op http://www.rijksoverheid. nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/07/23/kenniskamer-modernisering-van-de- bestuurlijke-inrichting.html
Derksen, W., & Schaap, L. (2010). Lokaal bestuur. (6e ed.) Dordrecht, Nederland: Convoy.
DiMaggio, P.J., & Powell, W. (1991/1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. In W.W. Powell, & P.J. DiMaggio (Eds.), The new institutionalism in organizational analysis (pp. 63-82). Chicago, IL: The University of Chicago press (revised from original In American Sociological Review, 48 (1983), 147-160).
Divosa. (2013, december). Divosa-monitor factsheet: Intergemeentelijke samenwerking. Utrecht, Nederland: Divosa.
Dölle, A.H.M., & Elzinga, D.J. (1996). Lokaal bestuur als fundament van het binnenlands bestuur. In W. Derksen, & W.G.M. Salet (Red.), Bouwen aan het binnenlands bestuur (pp. 67-82). Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Den Haag, Nederland: SDU.
Du Gay, P. (2000). In praise of bureaucracy: Weber, organization, ethics. Londen, England: Sage.
Easton, D. (1965). A systems analysis of political life. New York, NY: John Wiley & sons.
Eijlander, Ph. (1996). De gemeente: gemeenschap met een eigen huishouding of nevenvestiging van het rijk? In W. Derksen, & W.G.M. Salet (Red.), Bouwen aan het binnenlands bestuur (pp. 49-65). Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Den Haag, Nederland: SDU.
LITERATUUR
299


   299   300   301   302   303