Page 5 - WHERE WE WORK - Schlegelmilch
P. 5

VRIJE UNIVERSITEIT
WHERE WE WORK: PHYSICAL WORKPLACES IN A DIGITAL WORLD
ACADEMISCH PROEFSCHRIFT
ter verkrijging van de graad Doctor of Philosophy aan de Vrije Universiteit Amsterdam,
op gezag van de rector magnificus
prof.dr. V. Subramaniam,
in het openbaar te verdedigen
ten overstaan van de promotiecommissie
van de School of Business and Economics
op dinsdag 9 februari 2021 om 9.45 uur
in de aula van de universiteit,
De Boelelaan 1105
door
Julia Schlegelmilch geboren te Stuttgart, Duitsland
III
   3   4   5   6   7