Page 50 - Empowering pre-service teachers through inquiry - Lidewij van Katwijk
P. 50

                Chapter 2
 hen een beter begrip van het leren van hun leerlingen kan geven en hun lesgeven in de klas kan verbeteren, maar slechts als een opdracht voor de opleiding of een aparte activiteit voor onderzoekers. Dat zou dus voorbij gaan aan het uiteindelijke doel van het bevorderen van onderzoekend vermogen in de opleiding, namelijk het opleiden van nieuwsgierige en kritische leraren, die evidence informed werken.
Noot 1. Vanaf 2013 is de naam HBO-raad veranderd in Vereniging Hogescholen
48   48   49   50   51   52