Page 184 - Empowering pre-service teachers through inquiry - Lidewij van Katwijk
P. 184

                Appendix D
 Appendix D
Questionnaire perceptions pre-service teacher inquiry (for teacher educators)
Vragenlijst voor Pabodocenten over praktijkgericht onderzoek
Inleiding
Deze vragenlijst gaat over het doen van praktijkgericht onderzoek. Zowel over het zelf doen en gebruiken van onderzoek, als over het onderzoek dat studenten tijdens hun studie aan de Pabo doen. De lijst is een onderdeel van een promotie-onderzoek naar de betekenis van praktijkgericht onderzoek op de Pabo en de rol van onderzoek bij de professionalisering van studenten tot startbekwaam leraar basisonderwijs. Uitkomsten van dit onderzoek zullen bijdragen aan de doorontwikkeling van de onderzoekslijn op de Pabo.
Er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat om uw mening. De gegevens worden anoniem verwerkt. Uw privacy is gegarandeerd.
Algemene vragen
1. Aan welke hogeschool bent u verbonden?
..............................................................................................
2. Wat is uw hoogst afgeronde vooropleiding (1 antwoord aankruisen)
m HBO Bachelor m HBO Master m WO Master m PhD
m Anders namelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Welke studie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182

   182   183   184   185   186